Cestovné náhrady od 01. 10. 2023

Publikované 6 januára, 2023, Autor: admin

S účinnosťou od 1.10.2023 je výška stravného stanovená Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 368/2023 takto:

7,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
11,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
17,40 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách sú stanovené Opatrením MF SR č. 401/2012 z 12.12.2012.


Pridaj komentár