Technik BOZP, Technik PO, PZS služba

BOZP, OPP a PZS služby v rámci celej SR

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – BOZP

V oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP Vám ponúkame naše viac ako 20-ročné skúsenosti v zabezpečovaní uvedených služieb.

Ochrana pred požiarmi –
OPP

Zabezpečujeme služby pre podnikateľov a právnické osoby, rovnako tak i pre vlastníkov bytov a bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov.

Pracovná zdravotná služba – PZS

Poskytujeme služby PZS – dohľad nad pracovnými podmienkami pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do 1. alebo 2. rizikovej kategórie.

Postaráme sa o Vás

Teraz sa skutočne nemusíte o nič starať, sme tu my a sme tu pre Vás a Vaše podnikanie. Ponúkame Vám služby ako Bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany a verejný zdravotník. Naša pôsobnosť je na území celej SR a našimi partnermi sú podnikatelia a firmy z takmer všetkých odvetví nášho hospodárstva. Na základe Vašej požiadavky Vám radi zašleme vypracovanie predbežnej cenovej ponuky na nami poskytované služby. V prípade že nás oslovíte, dokážeme Vám zabezpečiť kompletný balík služieb BOZP, PO a PZS vo Vami požadovanej a nami zaručenej kvalite za cenu, ktorá Vás príjemne prekvapí.