STN 33 1610 – Revízia a kontrola elektrických spotrebičov

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania
Táto norma stanovuje spôsob a rozsah:
– revízie el. spotrebičov po opravách a úpravách
– kontrol a revízií el. spotrebičov počas ich používania
Táto norma platí pre:
– elektrické spotrebiče pre domácnosť a podbné účely,
– elektrické svietidlá,
– elektrické zariadenia informačnej techniky,
– prístroje spotrebnej elektroniky,
– pohyblivé prívody a šnúrové vedenia,
– elektrické a elektronické meracie prístroje,
– ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru.
Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa ich používania:
skupina A – Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi
skupina B – Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavby, poľnohospodárstvo a pod.)
skupina C – Spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
skupina D – Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely apod.)
skupina E – Spotebiče používané k administratívnej činnosti

STN 33 1610 – Revízia a kontrola elektrických spotrebičov

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte a kontaktujte nás
emailom alebo formulárom nižšie.
FAKTURAČNÉ ÚDAJE

MAJOO s.r.o
Hviezdová 1
911 01 Trenčín

IČO: 36713112
DIČ: 2022286816

Copyright © 2024 bozp-poziarnaochrana.sk – Všetky práva vyhradené.