Aktuálne opatrenia – COVID 19, od 9.11.2020

Publikované 7 novembra, 2020, Autor: admin

Vydané 6. novembra 2020 s účinnosťou od 9.11.2020


OBSAH

 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
  pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov
  zamestnávateľa v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného
  testovania „Spoločná zodpovednosť“
 2. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
  pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov
  zamestnávateľa v územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného
  testovania „Spoločná zodpovednosť“
 3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
  pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie
  Slovenskej republiky

http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_14_2020.pdf