Ponukame Vám vykonanie následujúcich školení :

Školenie zamestnancov z BOZP

Školenie vedúcich zamestnancov z BOZP

Školenie zamestnancov z PO

Školenie vedúcich zamestnancov z PO

Odborná príprava protipožiarnej hliadky

Školenie referentských vodičov v zmysle platných predpisov

 

Facebook

 
 

Reklama