Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci /BOZP/

 technik BOZP, autorizovaný technik BOZP

 

Ochrana pred požiarmi /OPP/

 technik PO

 

Pracovná zdravotná služba /PZS/

 verejný zdravotník

 

V oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP Vám ponúkame naše viac ako 15-ročné skúsenosti v zabezpečovaní uvedených služieb.

Zabezpečujeme služby pre podnikateľov a právnické osoby, rovnako tak i pre vlastníkov bytov a bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov. 

V zmysle novely Zákona č.355/2007 Z.z. účinná od 1.12.2017  poskytujeme služby PZS - dohľad nad pracovnými podmienkami pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do 1. alebo 2. rizikovej kategórie.

 

Teraz  sa skutočne nemusíte o nič starať, sme tu my a sme tu pre Vás a Vaše podnikanie.

Naša pôsobnosť je na území celej SR a našimi partnermi sú podnikateľia a firmy z takmer všetkých odvetví nášho hospodárstva. 

Na  základe Vašej požiadavky Vám radi zašleme vypracovanie predbežnej cenovej ponuky na nami poskytované služby.

 

V prípade že nás oslovíte, dokážeme Vám zabezpečiť kompletný balík služieb BOZP,PO a Pracovná zdravotná služba vo Vami požadovanej a nami zaručenej kvalite za cenu, ktorá Vás príjemne prekvapí. 

 

Náš cieľ je Vaša spokojnosť,bezpečnosť Vašich zamestnancov a ochrana Vášho majetku po stránke ochrany pred požiarmi.

 

K vypracovaniu cenovej ponuky pre Vás postupujeme zodpovedne, na požiadanie vykonáme u Vás zistenie aktuálneho stavu BOZP, PO a  PZS a následne Vám predložíme ponuku.

Kontaktujte nás, alebo kliknite na tlačidlo : vyžiadať cenník

 

MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, 911 01 Trenčín

IČO : 36713112

 

Facebook

 
 

Reklama